Hjälp

Allmänt

Bankplatser i Sverge visar aktuell information om alla bankkontor i Sverige.

Uppgifterna i Bankplatser uppdateras i huvudsak av bankerna själva och delvis av Bankföreningen med ledning av från bankerna direkt inhämtade uppgifter.

Eventuella felaktigheter och inträffade förändringar bör anmälas till vederbörande organisation. Svenska Bankföreningen garanterar inte att publicerade uppgifter är korrekta.

Webbtjänsten

Av central betydelse för Bankplatser i Sverige är möjligheten att lätt hitta information om ett speciellt bankkontor. Det finns tre sätt att söka efter rätt kontor:

 • Sök via clearingnummer och/eller bank och/eller ort.
 • Fritextsökning

Sökfunktionen

Sökningen är en fritextsökning med förslagslista.

Förslagslistan är förslag på söktext. Den startar efter att tre tecken skrivits in. Förslagslistan visar maximalt de 25 första träffarna enligt den text som skrivs in. Som exempel kan bankförkortning, banknamn, stad, gata eller clearingnummer skrivas in. I förslagslistan kan ett alternativ klickas på som då flyttas in i sökrutan för vidare redigering. För att söka kan knappen "Sök" användas eller "Enter" tangenten.

Vid flera sökträffar visas en lista med alternativ under sökrutan. Dessa rubriker är klickbara och mer information och en länk visas. När länken klickas öppnas ett nytt fönster.

Vid en sökträff kommer den bankplatsen att visas i fönstret.

Sökningen innebär att man fyller i sina sökkriterier i sökfältet och detta kan göras på några olika sätt enligt exemplet nedan:

Förkortningar

Några olika typer av förkortningar som används i Bankplatser i Sverige är:

 • Förkortningar som används för olika banker
 • Förkortningar som beskriver funktion inom bank

Bankförkortningar

 • ABN ABN AMRO Bank N.V., Stockholm Branch
 • CITI Citibank International Plc, Sweden Bransch
 • Dexia Dexia Kommunbank
 • DnB Den norske Bank ASA, filial Sverige
 • FSB FöreningsSparbanken
 • GECB GE Capital Bank
 • HSB FSB Bolåndirekt Bank
 • ICA ICA Banken
 • IKB IKANO Banken
 • INSU Calyon Bank
 • JAK JAK Medlemsbank
 • KAB Kaupthing Bank Sverige
 • LFB Länsförsäkringar Bank
 • NB Nordea Bank AB
 • NB Nordea
 • PG Plusgirot
 • PSAB Pengar i Sverige AB
 • RB Resurs Bank
 • SALAB SalusAnsvar Bank
 • SEB Skandinaviska Enskilda Banken
 • SHB Svenska Handelsbanken
 • SHYB Stadshypotek Bank
 • SkB SkandiaBanken
 • Sparb Fristående Sparbank
 • SpSam Samspar
 • SpF Sparbanken Finn
 • SpG Sparbanken Gripen
 • ÖEB Östgöta Enskilda Bank - Danske Bank i Sverige

Funktion inom bank

Allmänna förkortningar för olika typer av bankkontor:

 • AK Avdelningskontor
 • CK Centralkontor
 • DK Distriktskontor
 • FK Företagskontor
 • HK Huvudkontor
 • LB Lokal Bank (FöreningsSparbanken)
 • OC Områdescentral
 • OK Områdeskontor
 • RO Regioncentral
 • RK Regionkontor
 • RHK Regionhuvudkontor
 • SK Servicekontor

Termer i bankplatser

Här följer en förklaring på några av de termer som används i Bankplatser i Sverige. Bankerna väljer själva vilka uppgifter man använder och det är sällan alla uppgifter finns med.

Clearingnummer

Ett nummer som identifierar en viss bankplats (oftast bankkontor) i Sverige. Varje bank är tilldelad en viss nummerserie som sen fördelas på de egna kontoren. Oftast är clearingnumret unikt för varje kontor, men vissa banker har valt att använda samma nummer för flera kontor. De banker som ingår i det svenska clearingsamarbetet finns här.

Banknamn

Bankens namn i klartext

Bankförkortning

Bankförkortningen är inte bankens egen officiella förkortning utan används av praktiska skäl i bankplatser. Se på vilka förkortningar som används här.

Telefon

Valfritt antal telefonnummer kan finnas för ett kontor. Om flera telefonnummer finns angivna är de kompletterade med en förklarande text (t.ex. privattjänster 08 - 123456).

Telefax

Se telefon ovan.

Webbadress

Om kontoret (Bankplatsen) har egen webbadress (t.ex. www.handelsbanken.se/morby)

E-postadress

E-postadresser till kontoret (t.ex. danderyd@handelsbanken.se)

Bankgiro

Kontorets bankgironummer

Plusgiro

Kontorets Plusgirokonto

Övrigt

Övrig information som aktuell bank har valt att publicera.

Nedlagd

Ja/Nej - är kontoret nedlagt. Nedlagda kontor sparas i systemet eftersom det kan förekomma att clearingnumret fortsätter att användas.

Se Clearingnummer

Hänvisning till annat kontor som handhar det nedlagda kontorets kunder.

Riksbankens Clearing

 • Bankgirocentralen BGC AB (12)
 • Credit Agricole Corporate and Investment Bank (15)
 • Citibank International Plc, Sweden Branch (14)
 • Danske Bank i Sverige (19)
 • DnB NOR Bank ASA, filial Sverige (14)
 • Länsförsäkringar Bank AB (14)
 • Nordea Bank (19)
 • OM Stockholmsbörsen AB
 • Plusgirot
 • Riksgäldskontoret (39)
 • Skandiabanken Aktiebolag (14)
 • S|E|B (17)
 • SBAB, Statens Bostadsfinansierings AB
 • Svenska Handelsbanken AB (11)
 • Swedbank AB (8xxx/16)
 • Värdepapperscentralen VPC AB
 • Ålandsbanken Sverige (14)

Bankplatser på annat sätt

Bankplatser i bokformat är nedlagd

Bankplatser i Excel-format

Det finns möjlighet att beställa Bankplatser i Sverige via e-post (excel-fil ). Filen kostar 3000 kr. exkl. moms. per beställning. Här beställer du Bankplatser i Excel-format.