Sök efter en bankplats

Vi har uppdaterat Bankplatser.nu, om du har problem med att söka efter en Bankplats vänligen töm din webbläsares cache.
   

Bankplatser i Sverige

Bankplatser i Sverige är en informationstjänst med uppgifter om bankkontor i Sverige. Med hjälp av sökrutan ovan finner du snabbt och enkelt t ex clearingnummer och adressuppgifter till olika bankkontor. Sökningen är en fritextsökning med förslagslista. Klicka på "hjälp" om du vill veta mer om hur informationssökningen fungerar.

Bankplatser i Sverge visar aktuell information om alla bankkontor i Sverige.
Uppgifterna i Bankplatser uppdateras i huvudsak av bankerna själva och delvis av Bankföreningen med ledning av från bankerna direkt inhämtade uppgifter.

Eventuella felaktigheter och inträffade förändringar bör anmälas till vederbörande organisation. Svenska Bankföreningen garanterar inte att publicerade uppgifter är korrekta.

Informationen uppdateras och kompletteras kontinuerligt. Har du synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss